Cookie- og privatlivspolitik

1. Privatlivspolitk

Formålet med privatlivspolitiken er at forklare, hvordan Koui indsamler og behandler oplysninger om dig.

Koui har en ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger og skabe gennemsigtighed i forhold til de oplysninger, der behandles. Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse om, hvilke personoplysninger Koui behandler, hvordan Koui behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du at rette henvendelse til den datasansvarlige om nærværende privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte Koui på henrik@koui.dk.

2. Hvilke personoplysninger indsamler Koui?

Når du kontakter Koui ang. en opgave, afgiver du personoplysninger i form af navn ,CVR, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med, at du afgiver disse oplysninger er, at Koui herefter kan kontakte dig med eventuelle opklarende spørgsmål vedrørende din opgave, ligesom at vi kan komme i forbindelse med dig.

3. Modtagere af personoplysninger

Oplysninger om privatpersoners navn, adresse, e-mail og telefonnummer videregives ikke.

Koui er forpligtet til alene at benytte kontaktoplysningerne til at rette henvendelse til dig om din opgave/samarbejde, og er ligeledes instrueret om at slette oplysningerne, når der ikke længere er behov for opbevaring af disse til at opfylde det nævnte formål.

Såfremt du vælger at indgå aftale om udførelse af den konkrete opgave, som Koui har bragt i forslag, vil dine persondata og fremsendte oplysninger vedrørende opgaven blive gemt af Koui i Koui’ opgavesystem, som kan tilgås af den medarbejder hos Koui, som har bistået med kontakten, i indtil 5 år efter opgavens udførelse.

4. Behandling af data

Vi passer godt på dine data og har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke hændeliget eller ulovligt fortabes, kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Dine persondata vil ligeledes blive overleveret til underleverandører, som bistår Koui med håndtering af e-mailsystemer, IT-drift, serverdrift og for de personer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev sendes oplysninger ligeledes til den virksomhed, der forestår fremsendelse af nyhedsbreve.

De virksomheder, hvortil dine persondata overleveres, er databehandlere, og er ifølge de indgåede databehandleraftaler alene berettigede til at benytte data til levering af de nævnte services, og alene efter instruks fra Koui.

5. Disse rettigheder har du

Du har til enhver tid ret til at anmode Koui om at oplyse, hvilke oplysninger Koui har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, og hvilken kategori af personoplysninger Koui har registreret, samt, hvis relevant, hvilke modtagere, oplysningerne måtte være eller blive givet videre til. Ligeledes har du naturligvis ret til at få at vide, hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til henrik@koui.dk. Du vil, for at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til en uvedkommende, blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Du har krav på, at vi berigtiger oplysninger, så de altid er korrekte. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at skrive til os på henrik@koui.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil også i den forbindelse blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for fortsat behandling. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for, at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil, ved anmodning om sletning, blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
Du har i nogle tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har ret til at gøre indsigelse imod vores behandling at dine personoplysninger, herunder imod den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring via cookies, Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til markedsføring via profilering skal du slette dine cookies, som anvist nedenfor.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder eksempelvis til fremsendelse af nyhedsbreve.
Hvis du vil klage over Koui’ behandling af dine personoplysninger kan klage indgives til Datatilsynet. (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

6. Cookies og Google Analytics

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside indsamles nogle informationer om dig og din adfærd. Der indsamles også cookies om dig, når du besøger Koui’ hjemmesider fra en computer, en tablet eller en smartphone.

En cookie er en datafil, som en internetserver opretter på brugerens harddisk, når en webside besøges, og som browseren derefter returnerer, hver gang samme server kontaktes, med oplysninger om brugeren.

Koui anvender cookies på hjemmesiden til indsamling af data, så vi kan optimere vores hjemmeside, så den passer til de besøgendes behov. Derudover anvendes cookies til trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger hjemmesiderne, og på hvilke tidspunkter efterspørgslen er størst og yderligere benyttes cookies til at huske dine præferencer, når du besøger os igen.

På Koui’ hjemmeside anvender vi cookies til at fastlægge hvem, der besøger hjemmesiden og hvor i landet de besøgende kommer fra. Vores cookies anvendes også til at målrette vores online annoncer, samt registrering af, om der bliver klikket på vores annoncer.

Ønsker du at slette dine cookies kan du finde en vejledning til dette her: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, så kan du slette alle eksisterende cookies fra din harddisk, blokere for cookies eller få en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få en vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering/

Google Analytics

Koui’ hjemmeside anvender Google Analytics til at måle trafikken på vores hjemmeside. Google Analytics bliver også anvendt til remarketing, hvilket betyder, at besøgende, som har vist interesse for koui.dk og vores service, bliver præsenteret for bannere eller annoncer på andre sider på internettet via en cookie.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics med dette værktøj som Google har udviklet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev og indtaster dit navn og e-mailadresse vil du modtage vores nyhedsbreve indtil du fravælger modtagelsen. Du har til enhver tid ret til at fravælge vores nyhedsbreve.

8. Kontakt

Koui, cvr. nr. 36627557, er dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 5, kan du kontakte Koui’ persondataansvarlige Henrik Arndal på henrik@koui.dk eller ringe på telefon 99557574.